Práce u Hügli - Vaše znalosti mohou uskutečňovat vize

Chcete skutečně prorazit u moderního zaměstnavatele? Hledáte nové výzvy a perspektivy? Už jste toho hodně dokázali a chcete ještě více? Protože víte, že dokážete více a chcete to ukázat. Proto toho máte ještě hodně před sebou. Pak se k sobě dobře hodíme. Čekají na Vás projekty budoucnosti, rozmanitá práce a nové výzvy. Existuje mnoho možností, jak uplatnit Vaše zkušenosti.

V našich týmech jsou osobnosti, jako jste Vy, vždy žádány: lidé inovativní, cílevědomí, s mnoha nápady.

Využijte Vaše schopnosti, Vaši praxi a uskutečněte Vaše pracovní představy. Čekají na Vás atraktivní úkoly v kolegiálním prostředí, mnoho cest pro Váš další rozvoj a zázemí mezinárodně úspěšné společnosti.

Průběh

Co je naším cílem při obsazování volného místa?
 • Naše deviza je: Co možná nejrychleji a tak dlouho, dokud to bude nutné
 • každý uchazeč a každá uchazečka je pro nás důležitý/důležitá
 • chceme vybrat správného/správnou uchazeče/uchazečku a pozvat ho/ji k pohovoru
Jaké jsou jednotlivé kroky v rámci uchazečského řízení?
 • vypsání veřejné a interní soutěže na domovských stránkách, v externích tiskových médiích a/nebo v rámci burzy práce online
 • shromažďování žádostí uchazečů
 • pročtení žádostí (v osobním a v odborném oddělení)
 • negativní rozhodnutí, prodloužení hledání nebo pozvánka ke vstupnímu pohovoru
 • první vstupní pohovory
 • k získání objektivního dojmu jsou vedeny zpravidla dva vstupní pohovory
 • rozhodnutí o volbě uchazeče/uchazečky
 • vyřízení smluvních záležitostí a podepsání smlouvy  
Pozvání uchazečů/uchazeček s nejlepšími vyhlídkami
 • pozvání ke vstupnímu pohovoru
 • telefonické nebo písemné dojednání termínu
 • uvedení data, místa a účastníků
 • odpověď uchazeče/uchazečky je naprosto nezbytná
 • převzetí cestovních nákladů (na základě předchozí dohody)
Jak důvěrná je moje žádost uchazeče o místo?
 • ochrana osobních údajů je pro nás samozřejmostí
 • absolutní diskrétnost žádosti o místo
 • vrácení písemné žádosti o místo a všech písemných podkladů
 • časově omezené uložení dat uchazeče/uchazečky a všech podkladů (jen k účelu vyhodnocení)

Dokumenty k výběrovému řízení

Ať si Vás dobře zapamatujeme

Pro první dojem neexistuje druhá šance. To platí především při ucházení se o práci, protože tam nám musíte v krátkosti zprostředkovat přehledný obraz Vaší kvalifikace, zájmů a Vaší osobnosti.

Dbejte na to, aby byly Vaše podklady kompletní

Motivační dopis
 • Proč se ucházíte o tuto práci?
 • Proč je pro Vás Hügli tím správným pracovním partnerem?
 • Proč se hodíte především na tuto pozici?
Životopis
 • Motivační dopis
 • Proč se ucházíte o tuto práci?
 • Proč je pro Vás Hügli tím správným pracovním partnerem?
 • Proč se hodíte především na tuto pozici?
Přílohy
 • vhodné doplnit certifikáty, doložit praxi nebo vysvědčení

Vzbuďte zájem o Vás

 • Vzbuďte v doprovodném dopisem zájem o to, abychom se o Vás dozvěděli více.
 • Sdělte nám, proč je pro nás cenná především Vaše spolupráce.
 • Dejte nám styčné body pro přijímací pohovor.

Dbejte na dodržování standardů

 • Zkontrolujte dobře texty, zda neobsahují formulační nebo pravopisné chyby.
 • Dbejte na jasnou strukturu a dobrou čitelnost.
 • Dodržujte běžná pravidla písemné korespondence (např. odstavce, mezery mezi řádky, velikosti písma).
 • U žádostí po emailu připojujte pouze soubory, které je možné otevřít na standardním počítači.
 • V ideálním případě byste měli všechny dokumenty ve Wordu před odesláním vyexportovat do formátu pdf, jejich velikost by neměla přesáhnout 4 MB. Dbejte na to, abyste použili pouze jeden pdf-soubor.

Přijímací pohovor

Těší nás, že se osobně poznáváme

Vaše žádost nás přesvědčila:
Teď bychom Vás rádi osobně poznali a dozvěděli se o Vás více, seznámili se s Vašimi dosavadními zkušenostmi a důvody Vaší žádosti o místo. Pro Vás je přijímací pohovor příležitostí, abyste si udělali přesnou představu o našem podniku a činnosti, která Vás zajímá.

1. Chopte se této šance

V rozhovoru máte možnost dlouhodobě potvrdit první pozitivní dojem – ukázat nám, že jste odborně i osobně vhodnou kandidátkou, resp. vhodným kandidátem na volnou pozici.

Kromě toho Vám zodpovíme Vaše otázky, např. k podniku, Vašim perspektivám a dalším tématům, která jsou pro Vás důležitá.

2. Dobrá příprava Vám dodá jistotu

Měli byste dokázat zodpovědět otázky týkající se...

 • Vašeho životopisu (i k možným obdobím, která potřebují vysvětlení).
 • Vašim silným a slabým stránkám.
 • důvodům Vaší žádosti.

Podrobně se informujte o firmě Hügli, abyste dokázali zodpovědět možné otázky. Také si promyslete, jaké otázky nám chcete položit.

3. Přesvědčí Vaše přátelské a upřímné vystupování

Ucházeli jste se o konkrétní činnost v našem podniku. Svým přátelským, čestným a vyrovnaným vystupováním zdůrazníte, že se pro ni báječně hodíte.

K tomu také patří oblečení a obuv, stejně jako šperky a make-up. To samé platí pro Vaše chování během přijímacího pohovoru.

Vyčleňte si na přípravu k pohovoru dostatek času. Následující body Vám při tom pomohou.

4. Průběh přijímacího pohovoru

Zpravidla probíhá rozhovor následujícím způsobem:

 • Pozdrav a úvod
 • Vaše prezentace jako uchazeče (max. 5 min.) a představení podniku
 • Otázky k Vašim odborným a pracovním schopnostem
 • Vaše otázky k nám na konci přijímacího pohovoru
 • V závislosti na pozici připadá v úvahu uchazečský den. Ten se skládá z několika různých úkolů, abychom si mohli o Vás udělat podrobnou představu. Spolu s ostatními uchazeči budete během plnění úkolů sledováni a hodnoceni.
5. Jak při pohovoru zcela jednoduše zabodujete

Je běžné, že jste trochu nervózní. Vaši partneři při pohovoru to vědí a jednají s Vámi odpovídajícím způsobem.Důležité je, abyste byli otevření a autentičtí.

 • Mluvte klidně, jasně a zřetelně.
 • Vyhněte se přehnané gestikulaci.
 • Udržujte oční kontakt s osobou, se kterou hovoříte.
 • Dbejte na uvolněné, ale ne nedbalé sezení.

 

6. Ukončení přijímacího pohovoru

Na konci pohovoru máte ještě příležitost zeptat se na všechno, co byste o nás chtěli vědět. Kromě toho se těšíme na Vaši spontánní zpětnou vazbu k pohovoru. Ještě se s Vámi domluvíme na dalších krocích – a pak se rozloučíme.

Jsme Vám kdykoli k dispozici pro případné otázky.

Kontaktní osoba

Těšíme se na Vaši žádost

Alena Trtíková
Phone +420 321 759 614
E-Mail alena.trtikova@huegli.cz

Hügli Food s.r.o.
Nádražní 426 / 281 44 Zásmuky
Czech Republic