Hügli – potraviny pro individuální potřeby

Kulinářství pro nás znamená vášeň, požitek a radost ze stále nových inovací.

Kreativní práce je základem inovací. Ať už se jedná o vývoj produktu nebo o marketing – naším cílem je vytvářet stále nové, neobvyklé a úspěšné zboží a koncepty.

Naše podniková struktura nám umožňuje reagovat rychle a flexibilně na přání zákazníka.

Prezentace skupiny Hügli

Místo mnoha řečí prostě jednáme

Rodinná atmosféra podniku vytváří prostor pro osobní rozvoj, vlastní iniciativu a poskytuje našim zaměstnancům jistotu. Od podpory mladých pro naše učně přes aktivní řízení návrhů zaměstnanců až po programy podpory zdraví. U nás nejsou výjimkou spolupracovníci, kteří jsou u firmy celá desetiletí.

Dbáme na to, aby naše výrobní procesy byly co ekologičtější a abychom tak chránili naše životní prostředí. K tomu patří jak pečlivý výběr surovin, tak i technické inovace. Naše fotovoltaická zařízení nám například dodávají vlastní solární energii, takže můžeme ročně ušetřit více než 130 000 kg CO2.

Kodex chování

Kodex chování, který je zde k dispozici (takzvaný «Code of Conduct») stanovuje na základě firemních směrnic základní pravidla úspěšné spolupráce mezi investory, obchodními partnery a zaměstnanci a obsahuje výčet možných porušení pravidel zaměstnanci, která mohou mít závažné důsledky jak pro zaměstnance samotné, tak i pro společnost Hügli.

Směrnice společnosti Hügli zahrnují principy, normy a hodnoty, které jsou základem naší¬ podnikové kultury. Základem je především výkon, služby zákazníkovi, vlastní¬ odpovědnost podnikatelsky smyšlejících zaměstnanců, integrita, důvěra, respekt a trvalá udržitelnost.

Tyto principy žijí v každodenní práci zaměstnanců Hügli a tvoří tak základ dobré pověsti Hügli – jedné z nejcennějších hodnot podniku.

Divize

My v Hügli rozlišujeme naše oblasti podnikání (divize) podle individuálních potřeb zákazníka. Naše divize Food Service se stará o trh mimo segment domácností, zatímco maloobchod s potravinami, majitelé značek a výrobci potravin spadají do oblasti příslušnosti Customer Solutions.

Divize Food Industry je partnerem koncernů a podniků potravinářského průmyslu a naše značky Hügli pro koncové spotřebitele spravuje divize Consumer Brands.

Pobočky

Jsme aktivní po celé Evropě. Máme celkem devět výrobních závodů a pět distribučních společností ve Švýcarsku, Německu, Velké Británii, Itálii, České republice, Nizozemsku, Španělsku, Rakousku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Naše vlastní značky Hügli

V divizích Food Service a Consumer Brands nabízíme náš kvalitní sortiment potravin pro gurmánsky náročné zákazníky pod našimi vlastními značkami Hügli. Potravinářské výrobky Hügli, Supro a Vogeley přitom patří k našemu sortimentu pro zákazníky z oblasti gastronomie.

Spotřebitelské značky Eden, granoVita, Heirler, Cenovis, Neuco, Erntesegen, Natur Compagnie mohou koncoví spotřebitelé zakoupit ve specializovaných bio obchodech a obchodech se zdravou výživou a také v některých maloobchodních obchodech s potravinami; tellofix a OSCHO jsou mimo jiné k dostání v našem eshopu.

Food Service

Vogeley
Supro
Bresc

Consumer Brands

EDEN
Natur Compagnie
Cenovis
tellofix
Erntesegen
granoVita
Neuco
Heirler
Oscho